Основна школа
"II шумадијски одред"

   Школске активности

   Сваке године наставници и учитељи са ученицима организују и учествују у бројним активностима како у школи, тако и ван школе које омогућавају ученицима да обогате школски живот разноврсним новим и занимљивим садржајима.

    

   Ученици имају могућност да учествују у бројним и разноврсним секцијама, стручним излетима и екскурзијама, спортским активностима, приредбама и представама. Да равноправно са наставницима учествују у организацији фестивала науке, хуманитарних акција...

    

   Све ово има за циљ развијање свести ученика о неопходности ангажовања, како би својим понашањем утицали на подизању нивоа културе, развијању добрих међуљудских односа, очувању животне средине...