Основна школа
"II шумадијски одред"
Инстаграм страница школе
Марковац
   Инстаграм страница школе

   Завршни испит

   СИСТЕМ БОДОВАЊА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

    

   Нови систем бодовања за упис у средњу школу, осим промена у рачунању бодова на самом тесту, подразумева и промене у начину рачунања успеха у старијим разредима основне школе.

   Број бодва које ученик носи из школе се израчунава тако што се тачан просек из 6, 7. и 8, разреда, заокружен на две децимале, множи са четири. То значи да успех из сваког од ова три разреда може да донесе највише 20 бодова.

   Ево како можете да израчунате број бодова:

   Успех из основне школе – највише 60 бодова

   Тачан просек на крају 6. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

   Тачан просек на крају 7. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

   Тачан просек на крају 8. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

    

   Бодови са завршног испита – највише 40 бодова

   Матерњи језик – највише 13 бодова

   Математика – највише 13 бодова

   Комбиновани тест – највише 14 бодова

   Саберите бодове на основу успеха на крају 6. 7. и 8. разреда и томе додајте бодове са завршног испита.

    

   За упис у четворогодишњу средњу школу и гимназију, потребно је да ученик има најмање 50 бодова.

    

    

   УПУТСТВО ЗА ОСМАКЕ ПОВОДОМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 2017/18. ГОДИНЕ

    

   На завршни испит излазе сви ученици осмог разреда. Уколико се не појаве, не могу добити уверење о завршеном осмогодишњем школовању.

   Завршни испит се полаже три дана:

   18.06. понедељак 9-11h - СРПСКИ ЈЕЗИК

   19.06. уторак 9-11h - МАТЕМАТИКА

   20.06. среда 9-11h - КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

   Ученици су дужни да, на дан испита, дођу у 8:15 часова. Одељенске старешине ће их сачекати у школском дворишту и проверити да ли су понели све што им је неопходно за испит тог дана.

    

    

   САВЕТИ ЗА УЧЕНИКЕ

   Прочитајте пажљиво свако питање и сваки задатак.

   Прво решавајте задатке за које сте сигурни,а затим остале задатке.

   Добро размислите о свему, не журите, времена има сасвим довољно.

   Пре него напишете хемијском оловком проверите.

   Тестови су штампани на ћириличком писму.

   Водите рачуна да правилно попуњавате одговоре поштујући дато писмо.

   Препоручљиво је да прво одговоре пишете графитном оловком, а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се признају само одговори написани хемијском оловком и одговори који нису преправљани.