Основна школа
"II шумадијски одред"
Инстаграм страница школе
Марковац
   Инстаграм страница школе

   Савет родитеља

   У Савет родитеља школе улази по један представник родитеља сваког одељења. Савет родитеља, као саветодавни орган, разматраће следећа питања:

   • анализа припремљености рада Школе за почетак школске године;

   • предлагање мера за унапређење рада у школи;

   • информисање о постигнућима ученика и предлагање мера:

   • разматрање услова и давање сагласности за реализацију једнодневних излета, наставе у природи и екскурзија као и извештаја о реализацији тих активности;

   • разматрање питања везаних за рад школске кухиње и утрошку средстава са рачуна родитељског динара;

   • разматрање/учешће у избору уџбеника и изборних предмета;

   • именовање родитеља посматрача за полагање завршног испита;

   • разматрање других питања по потреби из своје надлежности.