Основна школа
"II шумадијски одред"
Марковац

   Ученик генерације

   Станојевић Милош

   Поповић Стеван

   Стојановић Тамара

   Јовановић Александар

   Мишковић Емилија