Основна школа
"II шумадијски одред"
Марковац

Ученик генерације

Станојевић Милош

Поповић Стеван

Стојановић Тамара

Јовановић Александар

Мишковић Емилија