Основна школа
"II шумадијски одред"
Инстаграм страница школе

Радионице у оквиру манифестације “Зеленишијада”

 

Дана 30. маја 2022. одржане су радионице са темом из књиге за децу „Алиса у земљи чуда“ а у оквиру манифестације „Зеленишијада“ која је ове године била тематски посвећена овом књижевном делу.

Тема је спроведена у оквиру пет радионица. Свака радионица је носила имена ликова и то: Алиса, Краљица Срце, Луди Шеширџија, Бели зец и Гусеница.

Сваком радионицом су руководила по два до три наставника. Три радионице су реализоване у школском дворишту а две у учионици. Наставници који су руководили радионицама су били маскирани ликови, а ученици млађих разреда ИО Ракинац су представљали карте - такође маскирани.  Како би све подсећало на бајку двориште је декорисано и уређено у складу са темом.

 Радионице су била намењене мешовитој групи ученика: ученици од другог до осмог разреда, из наше школе и из школа које су нам биле у гостима: из општине Велика Плана ОШ”Свети Сава”- Велика Плана , ОШ “Радица Ранкович”- Лозовик, ОШ “Академир Радомир Лукић” из Милошевца, из Радовиша ООУ “Крсте Петков Мисирков”  и са Пала ОШ “Мокро”.

 

Радионица Алиса:

Кроз истраживачке задатке и примену ИКТ ученици су се упознавали са садржајем књиге али и упознавали са спортским играма, знаменитостима у Србији, слагали изреке помоћу слогова, сазнали о значају суза и животу мачака, ...,  правили сопствени накит у облику карте и минџуше, маске са ликом мачке Церекала и карташких боја,  беџеве са ликом руже  а за крај све научено је стало у мини књигу привезак као поклон јер су присуствовали нерођенданској забави. 

 Све активности су изведен у школском дворишту по угледу на игру  “Потрага за благом” јер је Алиса девојчица  која наилази на занимљиве ликове са интересантним причама и питањима. 

 

Радионица Краљица Срце:

Активност је реализована у мини пичу, уређеном и декорисаном у складу са темом. Столице и столови декорисани и постављен материјал за рад. Упознавање са краљевством и животом на двору, ученици су правили корпице са ружама, албум у ком су бојили руже, састављали изрезани чајник и шоље за чај као и круну која је заштитни знак сваког краљевства. Све што су направили понели су са собом.

 

Радионица Луди Шеширџија:

Реализована је у учионици због потребе пројектора где су се ученици упознали са различитим врстама шешира у свету и њиховом употребом као и ликовима из прошлости који су их носили. На основу интересантних података препознавали значајне личности које су носиле шешире а затим је уследила и израда сопственог шешира од картонских чаша и тањира које су понели са собом за успомену.

 

Радионица Гусеница:

Реализова је у учионици, али уводни део и завршне активности одржане су у дворишту школе у Ракинцу. Најпре су се ученици упознали са  настанком књиге, о уметности и оригами техником. Захваљујући ученицима помагачима сви су успешно савладали ову технику и направили свој оригами лотос. Пошто гусенице воле биљке, посетили смо школски врт лековитог биља, врт поврћа и упознали се са неким новим биљкама.

 

Радионоца Бели Зец:

Као што је зец весела животиња таква је била и његова радионица. Најпре су се упознали са ликом али и научили занимљивости о зечевима. Игровним активностима крикет, скакње у вис и даљ, убацивање лоптице у зечју рупу су прелазили препреке и решавали проблеме. Свака завршена игра је доносила награду у виду маске па су на крају свих игара учесници били маскирани у лик зеца.

Радионице су биле успешне, живописне и интересантне ученицима. Сви предвиђени садржаји реализовани су.

 

Код ученика смо развијали компетенције за:

 -естетичка компетенција: илустровање књига, сликари импресионизма, лепота оригами фигура , израда шешира, маски, икебаница, шминкање лица

-компетенција за учење: научили су нешто ново о овој књизи за децу, научили да праве различите предмете; преавзилазе тешкоће у учењу.

-комуникација: прилагођава се различитим условима и узрасним карактеристикама ради остваривања комуникације; унапређења мануелних вештина баратања оригами папиром ; изражава своје мишљење, идеје;

-дигитална компетенција: презентације, упућивање на дигиталне изворе података; коришћење QR кодова како бисмо дошли до информација

- рад са подацима и информацијама: користи информације и податке како би дошао до решења - потрага за писмом; информације које су добили из прочитане књиге пременити у новонасталој ситуацији.

- решавање проблема: игровне активности, истраживачки задаци, откривање знамените личности су захтевале решавање проблема.

- сарадња: ученици различитог узраста помажу једни другима како би што пре дошли до решења.

- одговорно учешће у демократском друштву: активно сви учествују у раду школе поштујући права свих учесника; поштују различите културу других (Македонаца и Босанаца)

- одговоран однос према здрављу: очување простора у коме се налазе - брига да не повредимо неку биљку;

- одговоран однос према околини: прикупљање материјала након завршене активности.

- предузимљивост и предузетништво: сви радови које су понели представља идеју за могућу продају.

 

Овај начин организовања радионице нам је помогао да развијамо наше компетенције:

-К1-компетенција за наставну област, предмет и методику наставе (примена одговарајућих техника, води рачуна да садржај учини доступним ученицима, повезује и организује наставне садржаје једног или више предмета у тематске целине)

-К2- компетенција за поучавање и учење (поседује знања о природи учења, различитим стиловима учења и стратегијама учења, даје јасна упутства, подржава, вреднује)

-К3- компетенција за подршку развоју личности ученика (зна и разуме физичке, емоционалне и културне разлике међу ученицима, планира различите активности којима ангажује све ученике, подстиче креативност и иницијативу ученика)

-К4- компетенција за комуникацију и сарадњу (поседује информације о доступним ресурсима који могу подржати васпитно образовни рад, у локалној и широј заједници; сарадња и комуникација између наставника који воде радионицу, ученика-инструктора оригами технике и ученика који су посетиоци ове радионице).

 

Реализатори радионица:

Гусеница: Јелица Минић, школски библиотекар

Зорица Петковић, наставница грађанског васпитања

Данијела Зеленика, учитељица  

Краљица Срце: Славица  Богосављевић, учитељица и

  Слађана Спасић, учитељица

Алиса: Виолета Милосављевић, учитељица и

 Љубинка Николић, учитељица

Луди Шеширџија: Милосав Тодоровић, проф.енглеског језика и

 Бојана Голубовић, проф.срп.ј. и књижевности

Бели Зец: Драгана Миленковић, насатвник верске наставе,

Марија Радивојевић, проф.енгл.језика и

 Гордана Ђорђевић, учитељица

 

Виолета Марисављевић