gallery/logo
Основна школа
"II шумадијски одред"
Марковац

Контакт

gallery/pismo
gallery/телефон

Адреса:

ОШ "Други шумадијски одред"

8. октобар бр.10

11325 Марковац

web: osmarkovac.edu.rs

e-maii:  osmarkovac@gmail.com

Телефон

Директор: 026-4861-030

Секретар: 026-4861-006

Факс: 026-4861-006

Ново Село: 026-851-149

Ракинац: 026-811-192