Основна школа
"II шумадијски одред"

      Међународне посете

      Посета школи ''Крсте Петков Мисирков'' у Радовишу - 2023/24.