gallery/logo
Основна школа
"II шумадијски одред"
Марковац

Стручно веће наставника српског језика

Миленковић

Драгана

проф. српског језика

Голубовић Бојана

проф. српског језика

Стручно веће наставника страних језика

Тодоровић

Милосав

проф. енглеског  језика

Радивојевић

Марија

проф. енглеског језика

Дургутовић - Павловић

Сенка

проф. немачког језика

Стручно веће наставника друштвених наука

Станојевић

Наташа

gallery/natasa stanojevic

проф. историје

Маринковић

Зоран

проф. географије

Мирчић

Гордана

проф. географије

Милановић

Миодраг

проф. географије

Миленковић

Драгана

gallery/dragana

вероучитељ

Стручно веће наставника природних наука

Пауновић

Маријана

gallery/img-cddd7785b1b32287875cca015d7c787f-v

проф. биологије

Поповић

Санела

проф. хемије

Николић

Милош

проф. физике

Стручно веће наставника математике и информатике

Живановић

Драган

проф. математике и информатике

Илић

Милана

проф. математике

Стојчић

Оливера

проф. технике и информатике

Стручно веће наставника вештина

Петковић

Звонимир

gallery/zvonko

Микић

Горан

проф. ликовне културе

Ђурђевић

Милош

проф. музичке културе

Којадиновић

Светозар

Николић

Бобан

проф. техничког образовања

проф. физичког васпитања

проф. физичког васпитања

Дамјановић

Станислав

проф. музичке културе

gallery/dekorativna linija
gallery/img-b5bd4d475e8d72a0e2d6b38f6b15b802-v
gallery/mile

Милица

Спасојевић

проф. историје

gallery/bojana

Николић

Милош

проф. физике