gallery/logo
Основна школа
II шумадијски одред
Марковац
gallery/slika16

Стручно веће наставника српског језика

gallery/kaca mrasic

Миленковић

Драгана

проф. српског језика

Мрашић

Каћа

проф. српског језика

Стручно веће наставника страних језика

Тодоровић

Милосав

проф. енглеског  језика

Радивојевић

Марија

проф. енглеског језика

Дургутовић - Павловић

Сенка

проф. немачког језика

Шварц

Јована

проф. француског  језика

Стручно веће наставника друштвених наука

Станојевић

Наташа

gallery/natasa stanojevic

проф. историје

Маринковић

Зоран

проф. географије

Несторовић

Милош

проф. географије

Мирчић

Гордана

проф. географије

Милановић

Миодраг

проф. географије

Миленковић

Драгана

gallery/dragana

вероучитељ

Стручно веће наставника природних наука

Пауновић

Маријана

gallery/img-cddd7785b1b32287875cca015d7c787f-v

проф. биологије

Поповић

Санела

проф. хемије

Николић

Милош

проф. физике

Стручно веће наставника математике и информатике

Живановић

Драган

проф. математике и информатике

Илић

Милана

проф. математике

Богдановић

Момчило

проф. математике

Стојчић

Оливера

gallery/olivera stojčić za sajt

проф. технике и информатике

Стручно веће наставника вештина

Мичић

Александар

проф. физичког васпитања

Петковић

Звонимир

gallery/zvonko

Микић

Горан

проф. ликовне културе

Ђурђевић

Милош

проф. музичке културе

Којадиновић

Светозар

Николић

Бобан

проф. техничког образовања

проф. физичког васпитања

проф. физичког васпитања

Дамјановић

Станислав

проф. музичке културе

gallery/dekorativna linija
gallery/img-b5bd4d475e8d72a0e2d6b38f6b15b802-v
gallery/mile

Милица

Спасојевић

проф. историје