Основна школа
"II шумадијски одред"
Инстаграм страница школе

Обележја школе

МИСИЈА ШКОЛЕ

Ми смо школа која подстиче, усмерава и развија индивидуалност и креативност сваког детета кроз стручан и посвећен тимски рад свих запослених. Тежимо да успоставимо равнотежу између васпитања и усвајања знања, традиционалних вредности и духа времена. Негујемо свест о припадности окружењу и одговорности према другима.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Стремимо ка томе да постанемо школа која ће бити препознатљива по ученицима који радосно и са поверењем, заједно са наставницима, освајају нова и применљива знања. Настојимо да школа буде место развоја потенцијала сваког ученика, у којој ће се уважавати различитости и развијати самостални и одговорни ученици.

ШКОЛСКИ АМБЛЕМ

ШКОЛСКА ХИМНА

Школске 2005/06. године ученици свих разреда укључили су се у акцију осмишљавања школског амблема.

У ужи избор изабрана су два ученичка рада чијом комбинацијом је направљен амблем школе.

Некад давно беше ора

кафаница и два стола,

а данас је свето здање

радост деце - наша школа.

 

Други шумадијски одред

име њених неимара

остало је све до данас

и у наша срца мала.

 

Нека увек школско звоно

овом школом одјекује,

нек се памти име школско

кроз векове, кроз векове.

Други шумадијски одред

име њених неимара

остало је све до данас

и у наша срца мала.

 

Нек је радост увек зари

нек фасада знањем блиста,

нек првака буде више,

најлепша си увек иста.

 

Други шумадијски одред

име њених неимара

остало је све до данас

и у наша срца мала.

 

Аутор: Стеван Јовановић,

наставник музичке културе у пензији