gallery/logo
Основна школа
"II шумадијски одред"
Марковац

Помоћно особље - Марковац

Николић

Небојша

куварица

Ђурковић

Снежана

ложач

Павличић

Милица

спремачице

Стевановић

Зорица

Палић

Вера

gallery/dekorativna linija

спремачице

спремачице

Помоћно особље - Ново Село

Милић

Ненад

Николић

Јасмина

ложач

сервирка

gallery/dekorativna linija

Помоћно особље - Ракинац

Симић

Петар

Ђорђевић

Цица

ложач

сервирка

gallery/dekorativna linija