Основна школа
"II шумадијски одред"
Инстаграм страница школе

Савет родитеља

У Савет родитеља школе улази по један представник родитеља сваког одељења. Савет родитеља, као саветодавни орган, разматраће следећа питања:

  • анализа припремљености рада Школе за почетак школске године;

  • предлагање мера за унапређење рада у школи;

  • информисање о постигнућима ученика и предлагање мера:

  • разматрање услова и давање сагласности за реализацију једнодневних излета, наставе у природи и екскурзија као и извештаја о реализацији тих активности;

  • разматрање питања везаних за рад школске кухиње и утрошку средстава са рачуна родитељског динара;

  • разматрање/учешће у избору уџбеника и изборних предмета;

  • именовање родитеља посматрача за полагање завршног испита;

  • разматрање других питања по потреби из своје надлежности.