gallery/logo
Основна школа
"II шумадијски одред"
Марковац

Савет родитеља

У Савет родитеља школе улази по један представник родитеља сваког одељења. Савет родитеља, као саветодавни орган, разматраће следећа питања:

  • анализа припремљености рада Школе за почетак школске године;
  • предлагање мера за унапређење рада у школи;
  • информисање о постигнућима ученика и предлагање мера:
  • разматрање услова и давање сагласности за реализацију једнодневних излета, наставе у природи и екскурзија као и извештаја о реализацији тих активности;
  • разматрање питања везаних за рад школске кухиње и утрошку средстава са рачуна родитељског динара;
  • разматрање/учешће у избору уџбеника и изборних предмета;
  • именовање родитеља посматрача за полагање завршног испита;
  • разматрање других питања по потреби из своје надлежности.