gallery/logo
Основна школа
"II шумадијски одред"
Марковац

Школске секције

Спортска секција

Географска секција

Хорска секција

Рецитаторска секција

Ликовна секција

Саобраћајна секција