gallery/logo
Основна школа
"II шумадијски одред"
Марковац

Руковођење школом

Станојевић

Саша

 

Стојановић Соња

помоћник директора

Живановић

Драган

директор школе

руководилац ИО Ново Село

Административно - финансијска служба

Мартиненко

Весна

gallery/img-f6e1f198071a5071c2c11d3c2a3f3d09-v

секретар

Павловић

Мирјана

шеф рачуноводства

Снежана

Стојадиновић

административни радник

gallery/dekorativna linija
gallery/img-b5bd4d475e8d72a0e2d6b38f6b15b802-v

Стручни сарадници

Хркман

Наташа

 

педагог