Основна школа
"II шумадијски одред"

      Обележавања Дана школе, 2022/23.